เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ตุลาคม 2563 

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะหารือร่วมกับ 4 กระทรวง คือกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแนวทางก...