รูปปั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดี “โกษาปาน” หายไปหนึ่งคืน

ใครนะ!! มาเอาไป ....รูปปั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดี "โกษาปาน" ที่ประดิษฐานอยู่ที่ถนนสยาม เมืองแบรสต์ หายไปโดยเชื่อว่าถูกขโมย แต่หลังผ่านไปเพียง 1 คืน รูปปั้...