ไปรษณีย์ไทยจัดจำหน่าย แสตมป์ที่ระลึก 65 พรรษา”กรมสมเด็จพระเทพฯ”

ไปรษณีย์ไทย ออกตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 65 พรรษา จำนวนพิมพ์...